Visualiseren

Bij de realisatie van een bouwwerk komt veel kijken. Niet alleen moet er met alle bouwkundige aspecten rekening gehouden worden, maar een inzicht in de visuele aspecten is ook een must, want wie wil er nu na de oplevering met een bouwwerk zitten dat eigenlijk niet zo bedoeld was.

Velen kunnen zich geen goede voorstelling maken van een op handen zijnde realisatie. De 3D-visualisatie helpt hierbij, en bij het overleg tussen de verschillende partijen. Dit zijn niet alleen de opdrachtgevers en de ontwerpende partij, maar ook de uitvoerende partijen.Bij de realisatie van een bouwwerk komt veel kijken.

Op de afbeeldingen hiernaast is het verschil tussen een plattegrond / bouwtekening en een 3D-afbeelding van het toilet en de badkamer duidelijk te zien.
Bij de 3D-afbeeldingen is vele malen duidelijker wat er gerealiseerd gaat worden, terwijl het in alle gevallen om dezelfde te realiseren ruimtes gaat. Deze 3D-visualisaties kunnen nog aangevuld worden met de installaties van de verschillende onderdelen, zodat het duidelijk is dat de verschillende onderdelen elkaar niet in de weg zitten.
En mochten er mogelijke problemen naar voren komen, dan kunnen deze zonder veel moeite voorkomen worden, aangezien het hier pas om de visualisaties gaat, en niet de daadwerkelijke uitvoering. Hierdoor worden zowel kosten als frustaties gespaard.